Vedeli ste ?

Domové výmenníkové stanice

Ďalším krokom k úspore vykurovacích nákladov je vybudovanie domových výmenníkových staníc. Výhodou domových výmenníkových staníc je, že je možnosť pružnejšie reagovať na potreby obyvateľov domu (zvýšenie/zníženie teploty vykurovacieho média), vlastná výroba teplej vody a jej kvalita a dodávka až k spotrebiteľovi, odpadávajú straty z distribúcie teplej vody (poškodené izolácie v topných kanáloch, veľké vzdialenosti). Nedostatkom bolo hlavne dlhé odpúšťavanie vody, pokiaľ začala tiecť teplá voda (nefunkčné cirkulačné čerpadla, veľké vzdialenosti). Domové výmenníkové stanice sa inštalujú v obytných domoch. Majú malé rozmery a vyšší výkon.

HAVARIJNÁ
SLUŽBA

kontakt teploservis  0915 467 770

Karol Katona - TEPLOSERVIS, Školská 1 044 42 Rozhanovce

- email: teploservis@teploservis.sk