Cenníky

Zazmluvnení partneri

Zmluvným partnerom poskytujeme opravy podľa cenníka, ktorý je súčasťou zmluvy o výkone havarijnej služby.

Za 0,30 € s DPH / mesiac / byt  partnerovi ponúkame:

  • 24 hodinovú havarijnú službu
  • prvotný zásah (odstavenie ÚK, TÚV,SV, plynu a elektriny), aby sa predišlo ďalším škodám
  • vyprostenie osôb z výťahu a zabezpečenie výťahu
  • balíček cenových výhod (materiál, práca, služby)
  • mapovanie a poradenstvo zdarma

Nezazmluvnení partneri

Pre nezazmluvnených zákazníkov prevádzame práce na základe konkrétnej cenovej ponuky, ktorá bude vypracovaná po obhliadke našim technikom v dohodnutom termíne.

Pri predložení cenových ponúk od konkurencie (v písomnej forme) garantujeme najnižšiu cenu práce.

Cenník Teploservis na stiahnutie

Ukážka cenníkov

T E P L O S E R V I S - Katona Karol, Školská 1, 04442 Rozhanovce, IČO: 37640861, tel: 0553 014 800, mobil: 0907 971 254, mail: teploservis@teploservis.sk, www.teploservis.sk
Všeobecný cenník havarijnej služby platný od 3.2012 Cena
Paušálny poplatok byt / mesiac 0,30
Paušálny poplatok radiátor - firmy, internáty, kancelárie / mesiac 0,06
Doprava paušál - výjazd 4,20
Hodinová zúčtovacia sadzba 12,00
Doprava mimo paušálny výjazd (EUR / km) 0,35

NON - STOP

HAVARIJNÁ
SLUŽBA

kontakt teploservis  0915 467 770

Karol Katona - TEPLOSERVIS, Školská 1, 044 42 Rozhanovce

e-mail: teploservis@teploservis.sk

webdesign | webex logo