Cenníky

Zazmluvnení partneri

Zmluvným partnerom poskytujeme opravy podľa cenníka, ktorý je súčasťou zmluvy o výkone havarijnej služby.

Za 0,40 € bez DPH / mesiac / byt  partnerovi ponúkame:

  • 24 hodinovú havarijnú službu
  • prvotný zásah (odstavenie ÚK, TÚV,SV, plynu a elektriny), aby sa predišlo ďalším škodám
  • vyprostenie osôb z výťahu a zabezpečenie výťahu
  • balíček cenových výhod (materiál, práca, služby)
  • mapovanie a poradenstvo zdarma

Nezazmluvnení partneri

Pre nezazmluvnených zákazníkov prevádzame práce na základe konkrétnej cenovej ponuky, ktorá bude vypracovaná po obhliadke našim technikom v dohodnutom termíne.

Cenník Teploservis na stiahnutie

Ukážka cenníkov

HAVARIJNÁ
SLUŽBA

kontakt teploservis  0915 467 770

Karol Katona - TEPLOSERVIS, Školská 1 044 42 Rozhanovce

- email: teploservis@teploservis.sk