Voda

Montáž rozvodov vody , rekonštrukcie rozvodov vody

Výmena stúpačiek teplej, studenej vody a cirkulácie

Výmena ležatých rozvodov teplej, studenej vody a cirkulácie

Výmena vodomerov na teplu a studenú vodu. Montujeme aj vodomery s diaľkovým odpočtom

Montáž čerpadiel, nádrží ,domové vodárničky ,expanzomaty a ohrievače vody

Izolovanie rozvodov vody ležaté a stúpačkové potrubia

Oprava a výmeny odpadových potrubí

Referencie voda

Referencie voda
Referencie voda
Referencie voda
Referencie voda

HAVARIJNÁ
SLUŽBA

kontakt teploservis  0915 467 770

Karol Katona - TEPLOSERVIS, Školská 1 044 42 Rozhanovce

- email: teploservis@teploservis.sk