Revízie el.zariadení

- vykonávame revízie elektrických zariadení a bleskozvodov v rozsahu do 1000V  v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu  (domy, bytové domy, priemyselné priestory, RST, OST a pod.)
- vykonávame aj následné odstraňovanie závad po revíziách ako aj samotné rekonštrukcie el. zariadení podľa objednávky

- vykonávame revízie spotrebičov i ručného náradia

- meranie odporov zemničov v zastavaných urbanistických oblastiach
- revízne správy vydávame aj na nami skonštruované el. zariadenia
- používame certifikované meracie zariadenia Metrel, Chauvin Arnoux, Metra Blansko, ktoré sú pravidelne kalibrované pre zachovanie presnosti meraní

Referencie revízie el.zariadení

Referencie revízie el.zariadení
Referencie revízie el.zariadení
Referencie revízie el.zariadení
Referencie revízie el.zariadení

teplosystem kontakt  0907 921 299

Karol Katona - TEPLOSYSTEM, Školská 1, 044 42 Rozhanovce

e-mail: karol.net@post.sk