Automatizovanie kotolní

- návrh a realizácia kotolní na tuhé palivo, optimalizácia chodu kotolní a kombinovanie rôznych zdrojov tepla (pelety, drevo, plyn, elektrina, solar  atď).
- vytváranie kaskádového riadenia kotlov, ekvitermickej regulácie a optimalizovanie spotreby paliva

- ovládanie a nastavovanie tepelných čerpadiel
- ovládanie a obsluha regulačných a odovzdávacích staníc tepla
- servisné úkony a komplexná obsluha kotolní, RST a OST

Referencie automatizovanie kotolní

Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní
Referencie automatizovanie kotolní

teplosystem kontakt  0907 921 299

Karol Katona - TEPLOSYSTEM, Školská 1, 044 42 Rozhanovce

e-mail: karol.net@post.sk